کارتخوان

مدل دستگاه مشخصات قیمت
pax s90 سیاه و سفید ۱.۱۵۰,۰۰۰
pax s90 رنگی ۱,۲۰۰,۰۰۰
pax s910 آکبند ۱,۹۰۰,۰۰۰
pax s910 ۹۹% ۱,۷۵۰,۰۰۰
pax s910 ref ۱,۴۰۰,۰۰۰
pax s910 mini ۱,۲۸۰,۰۰۰
verifone 675 فن اوا ۱,۴۵۰,۰۰۰
verifone 675 فناپ ۱,۵۰۰,۰۰۰
verifone 670 ۹۵۰,۰۰۰

بایگانی‌ها