کنسول بازی

مدل ظرفیت قیمت
ps4
Region2 ۵۰۰GB ۳,۰۶۰
Region2 ۱TB ۳,۳۹۰
pro ۱TB ۴,۳۰۰
Xbox
One S + بازی ۱TB ۲,۳۵۰
دسته اضافه ۶۰۰

بایگانی‌ها