کولرگازی

ظرفیت سرمایشی توضیحات قیمت
GENERAL MAX
۱۲۰۰۰ R22 ۲,۹۵۰
۱۲۰۰۰ R410 ۳,۰۰۰
۱۸۰۰۰ R22 ۳,۸۵۰
۱۸۰۰۰ R410 ۳,۹۰۰
۲۴۰۰۰ R22 ۴,۷۵۰
۲۴۰۰۰ R410 ۴,۸۵۰
GREE
۱۲۰۰۰ GWH ۳,۹۵۰
۱۸۰۰۰ اسفورماتیک ۵,۰۵۰
۲۴۰۰۰ کیوفورماتیک ۶,۴۰۰

بایگانی‌ها